BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI

Strona główna PROJEKTY UKEN Akademia kreatywności
drukuj drukuj

Akademia kreatywności

Akademia Kreatywności

Program Rozwoju Kompetencji Miękkich (Akademia Kreatywności) - reaktywacja!

W dniach 20.03.2023 - 05.04.2023 trwa REKRUTACJA 20 osób do prestiżowego programu Akademii Kreatywności! 

W terminie IV-VI 2023 planujemy przeprowadzić 24 godziny dydaktyczne (lekcyjne) ONLINE warsztatów w ramach Akademii Kreatywności edycja 3 (ostatnia)

Warsztaty będą składały się z następującej tematyki:

  • Inteligencja emocjonalna (4h) oraz samoregulacja i przywództwo (4h) – 8 h dydaktycznych
  • Kreatywność (4h) i metoda Design Thinking (4h) – 8 h dydaktycznych
  • Radzenie sobie ze stresem (4h) i motywacja (4h) - 8 h dydaktycznych

DLA KOGO?

Do udziału w zadaniu będą mogli zgłaszać się studenci studiów stacjonarnych UP I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich wszystkich kierunków, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach, a którzy rozpoczną w danym roku akademickim jeden z czterech ostatnich semestrów zaplanowanego toku realizacji studiów:

– studenci II i III roku  studiów I stopnia

– studenci I i II roku studiów II stopnia

– studenci IV i V roku studiów jednolitych magisterskich

Zadanie realizowane jest przez Uniwersytet w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt: "Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”

Udział jest bezpłatny! Uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa w cyklu szkoleń!

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI:

W związku z realizacją projektu ,,Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 20 marca 2023 r. ogłaszamy rekrutację do Akademii Kreatywności.

Nabór trwa do 05 kwietnia 2023r.

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie rozwoju Kompetencji miękkich_Akademia Kreatywności

Aby wziąć udział w rekrutacji należy obowiązkowo dołączyć:

1) Załącznik-A-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY  wraz z klauzulą informacyjną – wypełniony pismem komputerowym lub czytelnie pismem drukowanym,

2) orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzenia niepełnosprawności jeśli dotyczy),

3) zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz średnią ocena z toku studiów – doradca zawodowy pozyska dane z Centrum Obsługi Studenta.


Dokumenty należy składać w terminie do 05 kwietnia 2023 r.:

 osobiście w Biurze doradcy zawodowego przy ul. Podchorążych 2, pok. 19 lub

• w kopercie w Kancelarii Uczelni, ul. Podchorążych 2, z dopiskiem „Akademia Kreatywności” w godzinach od 8:00 do 15:00 lub

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kariery@up.krakow.pl – skany w/w podpisanych dokumentów (w temacie – „Akademia Kreatywności”).

Dla wstępnie zainteresowanych - prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która posłuży JEDYNIE orientacyjnemu rozeznaniu Państwa preferencji godzinowych. Wypełnienie ankiety nie jest rekrutacją na Akademię!

https://forms.office.com/e/tA52WaScL6

 

 

UWAGA: Dokumenty uczestnika/czki projektu (należy wypełnić w drugim etapie - DOPIERO PO OGŁOSZENIU LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU):

Załącznik-B do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) – oświadczenie-uczestnika

Załącznik-C do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) – deklaracja-uczestnictwa

Załącznik-D do Regulaminu rekrutacji i udziału w Programie Rozwoju Kompetencji miękkich (Akademia Kreatywności) – kwestionariusz-osobowy

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW 

I EDYCJA

Inteligencja emocjonalna   23.11.2020, godz. 11.00 - 14.00

Samoregulacja i przywództwo   24.11.2020, godz. 11.00 - 14.00

Zarządzanie stresem   30.11.2020, godz. 11.00 - 14.00

Motywacja   01.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część I)   14.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część II)   15.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

 

II EDYCJA

Inteligencja emocjonalna   07.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

Samoregulacja i przywództwo   08.12.2020, godz. 11.00 - 14.00

Zarządzanie stresem   11.01.2021, godz. 11.00 - 14.00

Motywacja   12.01.2021, godz. 11.00 - 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część I)   25.01.2021, godz. 11.00 - 14.00

Kreatywność i metoda Design Thinking (część II)   26.01.2021, godz. 11.00 - 14.00

 

III EDYCJA

Inteligencja emocjonalna   10.06.2023, godz. 09:00 - 15:30

Kreatywność   17.06.2023, godz. 09:00 - 15:30

Radzenie sobie ze stresem   18.06.2023, godz. 09:00 - 15:30
motywowanie przez cele