BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI

Strona główna Nasze narzędzia (testy, ćwiczenia) Misja i zadania
drukuj drukuj

Misja i zadania

Naszą misją jest przygotowanie studentów i absolwentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej do skutecznego poszukiwania pracy.

Naszą misję realizujemy m. in. poprzez:

Promocja zawodowa studentów i absolwentów

Pomagamy studentom i absolwentom szkół wyższych odnaleźć się na wymagającym rynku pracy poprzez działania:

- DORADCZE - udzielając fachowego doradztwa indywidualnego określamy predyspozycje oraz dodatkowe umiejętności kandydata, podpowiadamy jakie kroki powinien poczynić aby podwyższyć swoje kwalifikacje a zarazem stać się bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Pomagamy również w przygotowaniu dokumentów dla pracodawcy (życiorysu i listu motywacyjnego).

- SZKOLENIOWE - prowadząc cykle zajęć o charakterze wykładowo-warsztatowym w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz doskonalenia niezbędnych umiejętności interpersonalnych. Szczegółowych informacji szukaj pod hasłem: warsztaty dla studentów

- INFORMACYJNE - udostępniając informacje o rynku pracy, wymaganiach pracodawców, procedurach rekrutacyjnych, praktykach a także wskazując możliwości dalszego kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających. Gromadzimy i udostępniamy również oferty pracy.

Organizujemy imprezy mające na celu przybliżenie studentom i absolwentom wymagań rynku pracy oraz szans stojących przed nimi.

Zadania Biura adresowane są do przyszłych, potencjalnych kandydatów na studia w Uniwersytecie, studentów jak i absolwentów Uczelni.