BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI

Strona główna DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Praktyki nieobowiązkowe
drukuj drukuj

Praktyki nieobowiązkowe

Studencie! Studentko!

Interesują Cię nieobowiązkowe praktyki? Jeśli tak, dobrze trafiłeś/aś! Już od 1 lipca 2023 możesz odbyć dobrowolne, ponadprogramowe i nieodpłatne praktyki wybranej przez siebie firmie (oczywiście za jej zgodą). Jest to świetna okazja do m. in. poszerzania wiedzy zdobytej na studiach i zastosowania jej w praktyce, poznania zasad funkcjonowania danych przedsiębiorstw, czy rozwoju uniwersalnych umiejętności niezbędnych na ówczesnym rynku pracy. Poniżej zamieszczamy Regulamin organizacji nieobowiązkowych praktyk studentów oraz słuchaczy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z niezbędnymi załącznikami.

 

WYMAGANE DOKTUMENTY:

1) Podpisane przez Firmę lub Instytucję i studenta lub słuchacza Porozumienie (w trzech jednobrzmiących egzemplarzach),

2) Formularz zgłoszeniowy, wypełniony przez Firmę lub Instytucję, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Porozumienia,

3) Potwierdzenie przyjęcia studenta lub słuchacza na praktykę, stanowiące załącznik nr 2 do Porozumienia,

4) Zaświadczenie potwierdzające bycie studentem lub słuchaczem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (do uzyskania w Centrum Obsługi Studenta),

5) Dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyki (po stronie studenta/tki),

6) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk, zawierające klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu).

 

WAŻNE!

 

Pobierz:

Zarządzenie Nr RKR.Z.0211.25.2023

Regulamin organizacji nieobowiązkowych praktyk 

Porozumienie

Formularz zgłoszeniowy

Potwierdzenie przyjęcia na nieobowiązkową praktykę

Oświadczenie

Zaświadczenie o ukończeniu nieobowiązkowych praktyk