BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI

Strona główna PROJEKTY UKEN UProgu Kariery
drukuj drukuj

UProgu Kariery

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Cel projektu

Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez podniesienie poziomu kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy wśród studentów/ -ek Uniwersytetu Pedagogicznego. Podniesienie kompetencji nastąpi wskutek udziału studentów/ek w kompleksowym i indywidualnym wsparciu zgodnym z profilem studiów obejmującym doradztwo zawodowe, warsztaty rozwijające kompetencje potrzebne do wejścia na rynek pracy oraz eventy poszerzające wiedzę o rynku pracy. Wsparcie udzielane w Projekcie pomoże studentom/kom określić miejsce na rynku pracy, w którym będą chcieli istnieć oraz pozwoli im nabyć kompetencje wspomagające wejście na rynek pracy oraz funkcjonowanie w nim.

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Wartość projektu: 543 550,00 zł

Grupa docelowa:

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego i jego pracownicy (2 osoby) oraz studenci/ki studiów stacjonarnych UP wszystkich wydziałów UP (min.720 osób).

Główne działania:

  1. Zatrudnienie na umowę o pracę dwóch doradców zawodowych (wpłynie to na prawie 90% wzrost ilości świadczonych zindywidualizowanych usług w zakresie poradnictwa zawodowego).
  2. Zakup profesjonalnych narzędzi do diagnozowania kompetencji.
  3. Organizacja dla studentów/tek dedykowanych warsztatów w ramach dwóch ścieżek zawodowych: student- pracownik oraz student-przedsiębiorca.
  4. Organizacja Targów Pracy.
  5. Utworzenie Biblioteczki Biura Karier. Zaplanowano zakup 300 pozycji książkowych oraz 5 gier edukacyjnych typu Cashflow.
  6. Organizacja spotkań z ludźmi biznesu.
  7. Przygotowanie  dla studentów poradnika, który będzie zawierał informacje pomocne w poruszaniu się na rynku pracy (np. jak napisać CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej).

Rekrutacja

Ankieta

Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego