BIURO KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI

Strona główna DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Praktyki obowiązkowe (pedagogiczne i niepedagogioczne)
drukuj drukuj

Praktyki obowiązkowe (pedagogiczne i niepedagogioczne)

Praktyki są obowiązkowe na wybranych kierunkach i w zależności od danego kierunku zmieniają się wymogi, które musi spełnić praktykant. Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami nie zajmuje sie praktykami obowiązkowymi – w każdym instytucie student ma zapewnionego kierownika praktyk, który jest najlepiej zaznajomiony z potrzebną dokumentacją, a także z miejscami praktyk.

Poniżej przedstawiamy listę kierowników praktyk dla danych kierunków, instytutów (pedagogicznych i niepedagogicznych)


Wykaz kierowników praktyk pedagogicznych powołanych do 30.09.2024 roku

Nazwisko i imię Instytut Kierunek Okres powołania
dr Bednarowska Aleksandra Instytut Neofilologii filologia germańska do 30.09.2024
dr inż. Bieniek Piotr Instytut Biologii i Nauk o Ziemi biologia do 30.09.2024
dr hab. prof. UP
Brynkus Józef
Instytut Historii i Archiwistyki historia do 30.09.2024
dr Czerwiec Karolina Instytut Pedagogiki praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr hab. prof. UP Demeshkant Nataliia Instytut Pedagogiki praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Duda-Machejek Anna Instytut Pedagogiki Specjalnej praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr hab. prof. UP
Gajewska Elżbieta
Instytut Neofilologii filologia romańska do 30.09.2024
dr Jagielska Katarzyna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Kwatera Anna Instytut Pedagogiki praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Lubińska-Bogacka Magdalena Instytut Pedagogiki  pedagogika do 30.09.2024
dr Steczko Iwona Instytut Nauk o Zdrowiu logopedia do 30.09.2024
mgr Marczak Eliza Instytut Filologii Angielskiej filologia angielska do 30.09.2024
dr Matras-Mastalerz Wanda Instytut Nauk o Informacji bibliotekoznawstwo i informacja naukowa do 30.09.2024
dr inż Migo Piotr Instytut Nauk Technicznych edukacja techniczno-informatyczna do 30.09.2024
dr Mikheeva Larisa Instytut Neofilologii filologia rosyjska do 30.09.2024
dr Muchacka-Cymerman Agnieszka Instytut Pedagogiki Specjalnej praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Mróz Anna Instytut Pedagogiki praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
mgr Osękowska Edyta Instytut Pedagogiki Specjalnej praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr Agnieszka Ochman Instytut Pedagogiki Specjalnej pedagogika specjalna do 30.09.2024
dr Pasieczny Jacek Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej sztuka i edukacja do 30.09.2024
dr Pawlak Bożena Instytut Pedagogiki pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna do 30.09.2024
de Edyta Pindel  Instytut Pedagogiki Specjalnej pedagogika resocjalizacyjna (studia niestacjonarne)  do 30.09.2024
dr Pławecka Katarzyna Instytut Filologii Polskiej filologia polska do 30.09.2024
dr hab. prof. UKEN Ryś Jan Instytut Pedagogiki organizacja i zarządzanie oświatą do 30.09.2024

dr prof. UP Sajka Mirosława

Instytut Matematyki

matematyka

do 30.09.2024
dr Sedivy-Mączka Katarzyna Instytutu Nauk o Zdrowiu logopedia - podyplomowe
do 30.09.2024
dr Skrzypek Wioletta Instytut Pedagogiki biologia, sztuka i edukacja do 30.09.2024
dr Szumiec Magdalena Instytut Nauk o Zdrowiu bezpieczeństwo zdrowotne do 30.09.2024
dr Świętek Agnieszka Instytut Biologii i Nauk o Ziemi geografia do 30.09.2024 
mgr Twardosz Natalia Instytut Pedagogiki praktyki psychologiczno-pedagogiczne do 30.09.2024
dr hab. prof. UP
Waligóra Janusz
Instytut Filologii Polskiej filologia polska do 30.09.2024
mgr Wiertelak Małgorzata Instytut Neofilologii filologia hiszpańska do 30.09.2024
dr Karolina Czerwiec Instytut Pedagogiki Specjalnej pedagogika specjalna do 30.09.2024
dr hab. prof. UP
Żesławska Ewa

 

dr Dawid Wieczorek                 

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

 

Instytut Pedagogiki Specjalnej

biologia

 

Pedagogika resocjalizacyjna

do 30.09.2024

 

do 30.09.2024

 

 


Wykaz kierowników praktyk niepedagogicznych powołanych do 30.09.2024 roku

Nazwisko i imię Instytut Kierunek
mgr Baran Wojciech Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki informatyka; multimedia i technologie cyfrowe
dr Bednarowska Aleksandra Instytut Neofilologii filologia germańska
dr Betleja Laura Instytut Biologii i Nauk o Ziemii biologia
dr Bielaszka-Podgórny Barbara Instytut Historii i Archiwistyki archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
dr Brożyna-Reczko Małgorzata Instytut Filologii Angielskiej filologia angielska-przekładoznawstwo
dr hab. Krzysztof Gurba Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych dziennikarstwo
dr Cyrol Tomasz Instytut Socjologii etyka, mediacje i negocjacje
dr Czekaj Łukasz Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki bezpieczeństwo państwa
dr Dąbek Dariusz Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych etyka, mediacje i negocjacje
dr Delekta Anna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych turystyka i rekreacja
dr Gucwa-Porębska Katarzyna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych praca socjalna, zarządzanie w służbach społecznych

   
dr inż. Hyjek Paweł Instytut Nauk Technicznych edukacja techniczno-informatyczna
dr Jagło Grzegorz Instytut Nauk Technicznych inżynieria bezpieczeństwa
dr Jarosz Ewelina Instytut Filologii Polskiej kulturoznawstwo i wiedza o mediach-I stopień
dr Jasińska Agnieszka Instytut Filologii Polskiej logopedia, specjalność: glottodydaktyka

dr Jaskowska Bożena

dr Tomasz Sadowski

 

dr Bożena Jaskowska

Instytut Nauk o Informacji

Instytut Nauk o Informacji

 

Instytut Nauk o Informacji

zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, architektura informacji

zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe studia I stopnia

architektura informacji studia niestacjonarne

zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe studia II stopnia                          architektura informacji studia stacjonarne

dr Juszka Karol Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji  prawo
dr Kardasz Monika Instytut Filologii Polskiej filologia polska, specjalnośc: komunikacja społeczna-reklama, public realtions
dr Kolasińska Anna Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych turystyka i rekreacja
dr hab. prof. UP Korenowska Lesława Instytut Neofilologii filologia rosyjska
dr Krzysztof Waśkowski  Instytut Filologii Polskiej  filologia polska, specjalność: komunikacja społeczna, studia I stopnia
mgr Lange Katarzyna Instytut Filologii Polskiej filologia polska, specjalność: glottodydaktyka/logopedia
mgr Malik Cecylia Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej sztuka i edukacja, specjalność: animacja sztuki
mgr Merta Łukasz Instytut Matematyki matematyka
dr Niedźwiedzka Magdalena Instytut Historii i Archiwistyki archiwistyka-zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
dr Piątek Marcin Instytut Filologii Polskiej filologia polska-edytorstwo
dr Pietrzak Jarosław Instytut Historii i Archiwistyki turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
mgr Płoszaj Malgorzata Instytut Psychologii psychologia
dr Quirini-Popławski Łukasz
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji  gospodarka przestrzenna
mgr Ryrych Tomasz Instytut Filologii Polskiej media content&creative writing
dr Słaby Agnieszka Instytut Historii i Archiwistyki historia, specjalność: antropologiczna
dr inż. Sokal Grzegorz Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki administracja systemami informatycznymi

   

   
dr Szeląg Tomasz Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji prawo
dr Sznajder Dominika Instytut Psychologii psychologia
dr Szydłowski Dariusz Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji kryminalistyka
dr prof. UP Śliwa Renata Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji ekonomia społeczna
dr Tasak Agata Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji administracja 
mgr Turecki Marcin Instytut Sztuki i Designu digital design
dr Turkiewicz Olga Instytut Sztuki i Designu grafika
dr Węglarz Barbara Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych politologia, stosunki międzynarodowe
dr Wójtowicz Tomasz Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki informatyka
dr Zdebska Ewelina Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych praca socjalna, zarządzanie w służbach społecznych
mgr Ziarko Andrzej Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki bezpieczeństwo państwa
dr Żmijowska Magdalena Instytut Sztuki i Designu grafika